تجهیزات نوری 

3 محصول وجود دارد.
تجهیزات نوری

انواع تجهیزات مورد استفاده و وابسته به منابع نوری

زیرشاخه ها

منابع تغذیه سوئیچینگ

منابع تغذیه سوئیچینگ جهت تامین ولتاژ ثابت DC

0 دیدگاه

در سال های گذشته منابع تغذیه حجم بسیار زیادی اشغال می کردند و قیمت های بالایی داشتند، تکنولوژی سوئیچینگ باعث کاهش قیمت و سایز این منابع گردید.

230,000 ریال
موجود
جدید
0 دیدگاه

در سال های گذشته منابع تغذیه حجم بسیار زیادی اشغال می کردند و قیمت های بالایی داشتند، تکنولوژی سوئیچینگ باعث کاهش قیمت و سایز این منابع گردید.

400,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

در سال های گذشته منابع تغذیه حجم بسیار زیادی اشغال می کردند و قیمت های بالایی داشتند، تکنولوژی سوئیچینگ باعث کاهش قیمت و سایز این منابع گردید.

850,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 3 از 3 مورد

بالا