پرژکتور دفنی 

3 محصول وجود دارد.
پرژکتور دفنی

مناسب برای روشنای فضای سبز و محوطه بیرونی مثل روشن کردن یک درخت

0 دیدگاه

زمانی که می خواهیم یک ستون یا یک دیواره یا یک درخت را رو به بالا نورپردازی کنیم، گزینه ی بهتری از یک چراغ یا پروژکتور دفنی ال ای دی LED نمی توانیم پیدا کنیم.

400,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

زمانی که می خواهیم یک ستون یا یک دیواره یا یک درخت را رو به بالا نورپردازی کنیم، گزینه ی بهتری از یک چراغ یا پروژکتور دفنی ال ای دی LED نمی توانیم پیدا کنیم. سفارشی

750,000 ریال
موجود
0 دیدگاه

زمانی که می خواهیم یک ستون یا یک دیواره یا یک درخت را رو به بالا نورپردازی کنیم، گزینه ی بهتری از یک چراغ یا پروژکتور دفنی ال ای دی LED نمی توانیم پیدا کنیم.

1,200,000 ریال
موجود
نمایش 1 - 3 از 3 مورد

بالا